Onderzoek

Onderzoekslijn

Onbewuste Emotionele Informatieverwerking: Niet-Lineaire verwerking

Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Universiteit Bergen, Noorwegen

Neuroimaging technieken (ERP, PET en fMRI) hebben doorbraken op het gebied van bewuste emotionele informatieverwerking mogelijk gemaakt. Echter, mensen verwerken de meeste emotionele informatie op een onbewust niveau en dit beïnvloedt ons dagelijks leven. Wat zijn de grenzen van onbewuste informatieverwerking? Tegenwoording worden neuroimaging technieken (fMRI/ERP), huidgeleiding en REGs gebruikt om deze vraag te onderzoeken. Dit onderzoeksgebied is vooral van belang, omdat het zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem tegen terroristische aanslagen.

Andere interessante onderzoeksgroepen met betrekking tot dit onderwerp:

  • Princeton University, Princeton, VS
  • NASA, VS
  • Peking University, Peking, China