Onderzoek

Onderzoekslijn

De Mechanismen achter Tweede Taalverwerving

Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Universiteit Bergen, Noorwegen

Er wordt veel gespeculeerd over hoe talen in het brein gerepresenteerd zijn. Tot nu toe zijn er verschillende patronen van corticale activatie gevonden voor de moedertaal in vergelijking tot de tweede taal (wanneer de tweede taal op een later tijdstip is verworven). Echter, in geen van deze studies is er direct gekeken naar het proces van tweede taalverwerving. Dit is juist van groot belang, omdat tweede taalverwerving niet een statisch maar een dynamisch proces is. Daarom kunnen de meeste verschillen die tussen de verscheidene talen in fMRI-studies gevonden worden, verklaard worden aan de hand van de verschillende verwervingsstadia van de proefpersonen. In dit project worden de volgende meetmethoden gebruikt: structurele- en functionele MRI, ERP en PET (neurochemie). Er is voor een multidisciplinaire benadering (neurowetenschappelijk, psychologisch en linguistisch) gekozen om de mechanismen achter (Duitse- en Noorse) tweede taalverwerving te onderzoeken.

Andere interessante onderzoeksgroepen met betrekking tot dit onderwerp:

  • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Nijmegen, Nederland: The Dynamics of Multilingual Processing
  • Afdeling Psychologie, Åbo Akademi Universiteit, Turku, Finland
  • Afdeling Taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland