Komende wetenschappelijke publicaties

boek

The Unconscious Brain:
The Relative Time and Information Theory of Emotions

Maurits van den Noort

Katholieke Universiteit Nijmegen, Nederland

Het (menselijk) brein heeft wetenschappers altijd gefascineerd. Hoe is het mogelijk dat het brein zo veel informatie in zo weinig tijd kan verwerken? Gedurende de laatste decennia hebben beeldvormingstechnieken (ERP, PET en FMRI) voor doorbraken op het gebied van bewuste informatie verwerking gezorgd. De meeste mentale processen vinden echter buiten ons bewustzijn plaats. Deze onbewuste processen blijven een groot mysterie.

In dit multidisciplinaire boek wordt een theorie over onbewuste informatie verwerking van emoties gepresenteerd. Mensen verwerken veel emotionele informatie op een onbewust niveau en dit beïnvloedt ons dagelijks leven. Mensen blijken zelfs al informatie te kunnen verwerken voordat een gebeurtenis plaatsvindt. Dit zou een oud evolutionair waarschuwings mechanisme kunnen zijn dat ‘prestimulus informatie verwerking’ wordt genoemd. Dit kan zowel op het individuele niveau als op groepsniveau worden gemeten. Deze ontdekking is van groot belang, omdat deze kennis kan leiden tot de ontwikkeling van waarschuwingssystemen. Hierdoor kunnen mensen in de toekomst wellicht voor terroristische aanslagen en aardbevingen worden gewaarschuwd. Omdat de ontdekking van ‘prestimulus informatie verwerking’ nieuw is, valt te verwachten dat de theorie, die wordt besproken in dit boek, de start zal zijn van een veel belovend nieuw onderzoeksveld.

In de eerste drie hoofdstukken van dit baanbrekende boek wordt relevante informatie gepresenteerd op het gebied van neurowetenschap, evolutie en emotie. In hoofdstuk vier wordt onbewuste informatie verwerking bij mensen besproken en de consequenties hiervan in ons dagelijks leven. In hoofdstuk vijf en zes wordt bewijs gepresenteerd voor prestimulus informatie verwerking op zowel het individuele niveau als op het groepsniveau. In hoofdstuk zeven worden theoretische verklaringen uit de natuurkunde besproken die de verschuiving in tijd zouden kunnen verklaren. In hoofdstuk acht worden alle inzichten gecombineerd om tot één theorie te komen.

Verschijningsdatum: Januari 2004
Auteur: Maurits van den Noort
ISBN: 90-6586-026-6
NUR: 911/Algemene Natuurwetenschappen
Oegstgeest: Citadel

Klik hier om het boek te bestellen bij de Noord Nederlansche Boekhandel.